Tìm kiếm

Tìm Kiếm ' '

1600m2 Đất Trồng Cây Mặt Tiền Nhị Bình Hóc Môn 7,9 Tỷ

1600m2 Đất Trồng Cây Mặt Tiền Nhị Bình Hóc Môn 7,9 Tỷ

Giá : 7.900.000.000 VNĐ

Diện tích : 1600 m2

Địa chỉ : Nhị Bình Hóc Môn