Tìm kiếm

Nhà Xưởng Hóc Môn

Bán Gấp Nhà Xưởng Mặt Tiền Đặng Công Bỉnh Xuân Thới Sơn Hóc Môn Giá 7 Tỷ

Giá : 7.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 440 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Sơn

Bán Gấp Nhà Xưởng Mặt Tiền Đường Dương Công Khi Hóc Môn Giá 16Tỷ

Giá : 16.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 900 m2

Địa chỉ : Tân Thới Nhì

Bán Xưởng 125m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 4 Tỷ

Giá : 4.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 125 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Đông Hóc Môn

Bán Gấp 200m2 Đất Mặt Tiền Trung Mỹ Sổ Hồng Riêng Tân Xuân Hóc Môn Giá 7.2 Tỷ

Giá : 7.200.000.000 VNĐ

Diện tích : 200 m2

Địa chỉ : Tân Xuân

Bán Gấp 230m2 Đất Mặt Tiền Tân Xuân 1 Hóc Môn Giá 6,5 Tỷ

Giá : 6.500.000.000 VNĐ

Diện tích : 230 m2

Địa chỉ : Tân Xuân

Bán Gấp 500m2 Đất Xuân Thới Thượng Hóc Môn Giá 3.7Tỷ

Giá : 3.700.000.000 VNĐ

Diện tích : 500 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Thượng

Bán Gấp 1000m2 Đất Sổ Hồng Riêng Ấp 1 Xuân Thới Thượng Hóc Môn 18 Tỷ

Giá : 18.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 1000 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Thượng

Bán Gấp 1700m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Thượng Hóc Môn Giá 26Tỷ

Giá : 26.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 1700 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Thượng

Bán Gấp 300m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Thượng Hóc Môn 7 Tỷ

Giá : 7.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 300 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Thượng

Bán Gấp 2000m2 Đất Sổ Hồng Riêng Trấn Hóc Môn Giá 30 Tỷ

Giá : 30.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 2000 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Thượng Hóc Môn

Bán1700m2 Đất Xuân Thới Thượng Hóc Môn Giá 7.5 Tỷ

Giá : 7.500.000.000 VNĐ

Diện tích : 1700 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Thượng

Bán 950m2 Đất Thổ Cư Xuân Thới Thượng Hóc Môn Giá 13 Tỷ

Giá : 13.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 950 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Thượng

Bán Gấp Lô Đất 2 Mặt Tiền Xuân Thới Thượng Hóc Môn Giá 9.5 Tỷ

Giá : 9.500.000.000 VNĐ

Diện tích : 900 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Thượng

Bán Gấp 910 m2 Đất Sổ Hồng Riêng Mặt Tiền Lớn Cách Dương Công Khi Hóc Môn 50m Giá 12.5Tỷ

Giá : 12.500.000.000 VNĐ

Diện tích : 910 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Thượng

Bán Gấp Nhà Xưởng Dương Công Khi Xuân Thới Thượng Hóc Môn 6.5 Tỷ

Giá : 6.500.000.000 VNĐ

Diện tích : 260 m2

Địa chỉ : Dương Công Khi Hóc Môn

Bán 6500m2 Đất Thổ Cư Xuân Thới Thượng Hóc Môn 12 Triệu/m2

Giá : 12.000.000 VNĐ

Diện tích : 6500 m2

Địa chỉ : Ấp 7 Xuân Thới Thượng

Bán Gấp Nhà Xưởng Đặng Công Bỉnh Xuân Thới Sơn Hóc Môn 7 Tỷ

Giá : 7.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 440 m2

Địa chỉ : Mặt Tiền Đặng Công Bỉnh Xuân Thới Sơn Hóc Môn

Nhà Đất Hóc Môn Giá Tốt