Tìm kiếm

Tìm Kiếm ' '

Bán 320m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 6 Tỷ

Bán 320m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 6 Tỷ

Giá : 6.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 320 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Đông Hóc Môn

Bán 160m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 3.3 Tỷ

Bán 160m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 3.3 Tỷ

Giá : 3.300.000.000 VNĐ

Diện tích : 160 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Đông Hóc Môn

Bán Gấp Nhà 1 Trệt 1 Lầu Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 1.5 Tỷ

Bán Gấp Nhà 1 Trệt 1 Lầu Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 1.5 Tỷ

Giá : 1.500.000.000 VNĐ

Diện tích : 35 m2

Địa chỉ : Xuân Thới 23, Xuân Thới Đông

Bán Gấp Nhà Tuyệt Đẹp 1 Trệt 1 Lầu Xuân Thới Đông Hóc Môn Gía Chỉ 3.6 Tỷ

Bán Gấp Nhà Tuyệt Đẹp 1 Trệt 1 Lầu Xuân Thới Đông Hóc Môn Gía Chỉ 3.6 Tỷ

Giá : 3.600.000.000 VNĐ

Diện tích : 85 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Đông

Bán Gấp 60m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 1.5 Tỷ

Bán Gấp 60m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 1.5 Tỷ

Giá : 1.500.000.000 VNĐ

Diện tích : 60 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Đông Hóc Môn

Bán Gấp Nhà Cấp 4 Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 1.5 Tỷ

Bán Gấp Nhà Cấp 4 Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 1.5 Tỷ

Giá : 1.500.000.000 VNĐ

Diện tích : 80 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Đông Hóc Môn

Bán Gấp Nhà 1 Trệt 1 Lầu Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 2.5 Tỷ

Bán Gấp Nhà 1 Trệt 1 Lầu Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 2.5 Tỷ

Giá : 2.500.000.000 VNĐ

Diện tích : 80 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Đông Hóc Môn

Bán Gấp Nhà Đẹp 1 Trệt 1 Lầu Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 2.65 Tỷ

Bán Gấp Nhà Đẹp 1 Trệt 1 Lầu Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 2.65 Tỷ

Giá : 2.650.000.000 VNĐ

Diện tích : 67 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Đông Hóc Môn

Bán Gấp Nhà Nát Mặt Tiền Xuân Thới Đông 3 Hóc Môn Giá 4.2 Tỷ

Bán Gấp Nhà Nát Mặt Tiền Xuân Thới Đông 3 Hóc Môn Giá 4.2 Tỷ

Giá : 4.200.000.000 VNĐ

Diện tích : 125 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Đông Hóc Môn

Bán Xưởng 125m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 4 Tỷ

Bán Xưởng 125m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 4 Tỷ

Giá : 4.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 125 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Đông Hóc Môn

Bán Gấp Nhà Đẹp 1 Trệt 1 Lầu Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 3.85 Tỷ

Bán Gấp Nhà Đẹp 1 Trệt 1 Lầu Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 3.85 Tỷ

Giá : 3.850.000.000 VNĐ

Diện tích : 90 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Đông Hóc Môn

Bán Gấp Nhà Đẹp 1 Trệt 1 Lầu Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 3.8 Tỷ

Bán Gấp Nhà Đẹp 1 Trệt 1 Lầu Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 3.8 Tỷ

Giá : 3.800.000.000 VNĐ

Diện tích : 110 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Đông Hóc Môn