Tìm kiếm

Đất Hóc Môn

Bán 320m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 6 Tỷ

Giá : 6.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 320 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Đông Hóc Môn

Bán 161m2 Đất Sổ Hồng Riêng Mặt Tiền Xuân Thới Thượng 6 Hóc Môn Giá 9 Tỷ

Giá : 9.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 161 m2

Địa chỉ : Hồ Cá Koi Xuân Thới Thượng Hóc Môn

Bán 160m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 3.3 Tỷ

Giá : 3.300.000.000 VNĐ

Diện tích : 160 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Đông Hóc Môn

Bán Gấp 95m2 Đất Ấp 7 Xuân Thới Thượng Hóc Môn Giá 2.8 Tỷ

Giá : 2.800.000.000 VNĐ

Diện tích : 95 m2

Địa chỉ : Ấp 7 Xuân Thới Thượng

Bán Gấp 100m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Sơn Hóc Môn Giá 1.8 Tỷ

Giá : 1.800.000.000 VNĐ

Diện tích : 100 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Sơn

Bán Gấp 60m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Đông Hóc Môn Giá 1.5 Tỷ

Giá : 1.500.000.000 VNĐ

Diện tích : 60 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Đông Hóc Môn

Bán Gấp 300m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Sơn Hóc Môn Giá 4.5 Tỷ

Giá : 4.500.000.000 VNĐ

Diện tích : 300 m2

Địa chỉ : ấp 3 Xuân Thới Sơn

Bán Gấp 88m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Sơn Hóc Môn Giá 2.5 Tỷ

Giá : 2.500.000.000 VNĐ

Diện tích : 88 m2

Địa chỉ : Ấp 4 Xuân Thới Sơn

Bán Gấp 229m2 Đất Sổ Hồng Riêng Song Hành Hóc Môn Giá 10.9 Tỷ

Giá : 10.900.000.000 VNĐ

Diện tích : 229 m2

Địa chỉ : Song Hành

Bán Gấp 2000m2 Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Sơn Hóc Môn Giá 21 Tỷ

Giá : 21.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 2000 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Sơn

Bán Gấp Đất Sổ Hồng Riêng Xuân Thới Thượng Hóc Môn 2.85 Tỷ

Giá : 2.850.000.000 VNĐ

Diện tích : 80 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Thượng

Bán Gấp Đất Mặt Tiền Đẹp 1 Sẹc Tân Xuân Hóc Môn Giá 3.75 Tỷ

Giá : 3.750.000.000 VNĐ

Diện tích : 120 m2

Địa chỉ : Tân Xuân

Bán Gấp 128m2 Đất Sổ Hồng Riêng Tân Xuân Hóc Môn 3.6 Tỷ

Giá : 3.600.000.000 VNĐ

Diện tích : 128 m2

Địa chỉ : Tân Xuân

Cần Bán Gấp Đất Xuân Thới Thượng Hóc Môn 700 Triệu

Giá : 700.000.000 VNĐ

Diện tích : 126 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Thượng

Đất Mặt Tiền Dương Công Khi Sổ Hồng Riêng Giá 5.5 Tỷ

Giá : 5.500.000.000 VNĐ

Diện tích : 175 m2

Địa chỉ : Dương Công Khi

Bán Gấp 675m2 Đất Sổ Hồng Riêng Dương Công Khi Hóc Môn 14Tỷ

Giá : 14.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 675 m2

Địa chỉ : Dương Công Khi Hóc Môn

Bán Gấp 190m2 Đất Sổ Hồng Riêng Thới Tam Thôn Hóc Môn Giá Chỉ 4.5 Tỷ

Giá : 4.500.000.000 VNĐ

Diện tích : 190 m2

Địa chỉ : Thới Tam Thôn

Bán Gấp Đất Mặt Tiền xã Trung Chánh Hóc Môn Giá 9.2 Tỷ

Giá : 9.200.000.000 VNĐ

Diện tích : 300 m2

Địa chỉ : Trung Chánh

Nhà Đất Hóc Môn Giá Tốt