Tìm kiếm

Tìm Kiếm ' '

Bán Nhà Ấp 3 Xuân Thới Thượng Hóc Môn 950 Triệu | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Bán Nhà Ấp 3 Xuân Thới Thượng Hóc Môn 950 Triệu | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Giá : 950.000.000 VNĐ

Diện tích : 24 m2

Địa chỉ : Ấp 3, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bán Nhà Ấp 3 Xuân Thới Thượng Hóc Môn 1,35 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Bán Nhà Ấp 3 Xuân Thới Thượng Hóc Môn 1,35 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Giá : 1.350.000.000 VNĐ

Diện tích : 36 m2

Địa chỉ : Ấp 3 Xuân Thới Thượng Hóc Môn

Bán Nhà Ấp 7 Xuân Thới Thượng Sổ Hồng Riêng 1,8 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Bán Nhà Ấp 7 Xuân Thới Thượng Sổ Hồng Riêng 1,8 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Giá : 1.800.000.000 VNĐ

Diện tích : 47 m2

Địa chỉ : Ấp 7 Xã Xuân Thới Thượng Huyện Hóc Môn

Bán Nhà Hóc Môn Giá Rẻ 2,75 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Bán Nhà Hóc Môn Giá Rẻ 2,75 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Giá : 2.750.000.000 VNĐ

Diện tích : 60 m2

Địa chỉ : Ấp 3 Xuân Thới Thượng Hóc Môn

100m2 Đất Xuân Thới Thượng Hóc Môn 2,9 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

100m2 Đất Xuân Thới Thượng Hóc Môn 2,9 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Giá : 2.900.000.000 VNĐ

Diện tích : 100 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Thượng Hóc Môn

Bán Nhà Hóc Môn Xuân Thới Thượng 1,25 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Bán Nhà Hóc Môn Xuân Thới Thượng 1,25 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Giá : 1.250.000.000 VNĐ

Diện tích : 56 m2

Địa chỉ : Xuân Thới Thượng Hóc Môn

Bán Nhà Hóc Môn Xuân Thới Thượng 1,15 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Bán Nhà Hóc Môn Xuân Thới Thượng 1,15 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Giá : 1.150.000.000 VNĐ

Diện tích : 32 m2

Địa chỉ : Ấp 7 Xuân Thới Thượng Hóc Môn

Bán Nhà Xã Xuân Thới Thượng 2 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Bán Nhà Xã Xuân Thới Thượng 2 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Giá : 2.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 72 m2

Địa chỉ : Ấp 5 Xuân Thới Thượng Hóc Môn

Bán Nhà Ấp 3 Xuân Thới Thượng Hóc Môn 3 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Bán Nhà Ấp 3 Xuân Thới Thượng Hóc Môn 3 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Giá : 3.000.000.000 VNĐ

Diện tích : 72 m2

Địa chỉ : Ấp 3 Xuân Thới Thượng Hóc Môn

Bán Nhà Ấp 7 Xã Xuân Thới Thượng Hóc Môn 3,5 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Bán Nhà Ấp 7 Xã Xuân Thới Thượng Hóc Môn 3,5 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Giá : 3.500.000.000 VNĐ

Diện tích : 80 m2

Địa chỉ : Ấp 7, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

75m2 Đất Xuân Thới Thượng Hóc Môn 2 Tỷ 350 Triệu | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

75m2 Đất Xuân Thới Thượng Hóc Môn 2 Tỷ 350 Triệu | Nhà Đất Xuân Thới Thượng

Giá : 2.350.000.000 VNĐ

Diện tích : 75 m2

Địa chỉ : Ấp 3 Xuân Thới Thượng Hóc Môn

Bán Nhà Xuân Thới Thượng Hóc Môn 3,1 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng Hóc Môn

Bán Nhà Xuân Thới Thượng Hóc Môn 3,1 Tỷ | Nhà Đất Xuân Thới Thượng Hóc Môn

Giá : 3.100.000.000 VNĐ

Diện tích : 100 m2

Địa chỉ : Ấp 1 Xuân Thới Thượng Hóc Môn